Sommerleirdato endret!!

Sommerleirdatoen for 2011 er flyttet to dager fram til  23-27 juli pga. dobbeltbooking.