Innkalling årsmøte 2011

Hei alle NKKUere!

Årsmøtepapirene har blitt sendt ut til medlemme på mail – men dessverre er det noen vi mangler mail til eller har feil mailadresse. Har du ikke mottatt årsmøtepapirene – send en mail til karine.hauan@nkku.no så blir du lagt til på mailinglisten.

Her kommer årsmøtepapirene for 2012. Jeg håper mange møter opp for å påvirke NKKU videre og velge inn engasjerte folk til NKKUs hovedstyre!

Årsmøtet arrangeres 19 februar 2012 i drivhus i Lier i Vikerveien 17 klokka 12.00-13.00, i sammenheng med treningssamlingen vår som avholdes samme helg. I år er det mange som stiller til valg,noe som er veldig gøy og spennende! Har du ikke mulighet til å møte på årsmøtet oppfordrer jeg dere til å bruke forhåndsstemmeseddelen som er vedlagt.  Stemmen sendes via mail! Veibeskrivelse til drivhuset finnes her: http://askerhund.wordpress.com/reistad-lier/

Lurer du på hva din region kan tilby av aktiviteter? Gå inn på www.nkku.no , trykk på Info-> Avdelinger og finn kontaktinfo til din region. Flere av regionene har egne hjemmesider.

Er du interessert i å bidra til aktivitet i din region? Ta kontakt på karine.hauan@nkku.no.

Årsberetning 2011

 • Året startet med lydighetskurs 15-16 januar med Fanny Gott som instruktør i kunstgresshall i Drammen.
 • I  mars ble det arrangert treningssamling i Drammen i oppvarmet drivhus– vi var ca. 10-15 stykker begge dagene, og det ble trent både agility og lydighet.
  • Runderingskurs  med Sjur Haugen  i Maridalen 7 og 8 mai.
  • Vår årlige sommerleir ble arrangert i siste uka i juli – for første gang på Torpomoen i Hallingdal. Det ble en vellykket uke og vi trivdes så godt på Torpomoen at sommerleiren blir arrangert der i år også!
   To glade deltagere på sommerleiren 2011!
  • Det første Norgesmesterskap for juniorer i agility og lydighet ble arrangert i Bergen 27 og 28 august.
 • På høsten ble det arrangert lydighetstrening i Ås og bruksdag i Maridalen.
  • På Dogs4all på Lillestrøm i november stilte NKKU med stand og vi fikk en god del nye medlemmer samt reklamert for sommerleiren! Tusen takk til alle medlemmer som bidro på standen!
  • På Dogs4Det ble også delt ut priser til beste agility- og lydighetsekvipasje som ble henholdvis Silje Johansen med Liz og Maren Teien med Amira. I juniorhandling vant Patrick Oware. Gratulerer til alle!

Styret i 2012
Styret har bestått av:
Leder: Karine Hauan
Nestleder: Maria Finsås
Styremedlem og sekretær: Else Marie Fossum
Styremedlem: Maria Haugen
Styremedlem: Maren Teien

Styret har hatt 5 styremøter.

Støtte til medlemmer: Det har blitt utbetalt støtte til VM-deltagelse i lydighet til Maren Teien og støtte til ringsekretærutdannelse til Kine Sletnes.

Årsplan for NKKU 2012

I 2012 blir det igjen arrangert NM for juniorer på høsten! Følg med for mer informasjon.

 • Treningssamling i Lier/Drammen i kunstgresshall 18 og 19 februar. Gratis for alle medlemmer, men påmelding til karine.hauan@nkku.no innen 10 februar. For veibeskrivelse se: http://askerhund.wordpress.com/reistad-lier/
 • Sporkurs og agilitykurs på våren i Oslo-området.
 • Sommerleir 6-10 august på Torpomoen i Hallingdal .
 • Norgesmesterskap for juniorer på høsten i agility og lydighet.
 • Stand på Dogs4All i november.

Det vil komme flere aktiviteter, og jeg oppfordrer alle medlemme til å jevnlig følge med på hjemmesidene våre og i Hundesport i tillegg til Facebook-gruppa! Det er stort sett i Facebook gruppa informasjonen kommer ut først J

 

Da håper jeg vi sees på NKKUs arrangementer i 2012! Og husk alltid at hvis det er noe du ønsker at skal bli arrangert så si ifra! J Vi kan få til mye!

Hilsen Karine Hauan, leder i Norsk Kennel Klubs ungdom
karine.hauan@nkku.no

 

Saksliste NKKU årsmøte 19. februar 2012

01.: Godkjennelse av innkalling og saksliste
02.: Valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.
03.: Årsberetning og aktivitetsplan ved leder Karine Hauan
04.: Gjennomgang av regnskap ved kasserer Catrine Bjerch
05.:  Valg av: Nestleder (for 2 år), 2 styremedlemmer (for 2 år), 2 varamedlemmer (for 1 år) og 2 medlemmer i valgkomiteen for (1 år)