Freestyle

Kreativ lydighet er en god norsk betegnelse på sporten. Noen land kaller det Dogdancing eller også Heelwork to Music. Til sammenligning med vanlig lydighet, som er stram i formen og hvor alle hunder skal gjøre identiske og standardiserte øvelser, er det i freestyle rom for atskillig mer kreativitet. Hund og fører skal utføre et selvkomponert lydighetsprogram til selvvalgt musikk. Ved hjelp av koreografi skal man få øvelsene til å flyte sammen til en helhet og bevegelsesmønsteret til hund og fører skal være i takt og samspill med musikken. Om musikken forteller en tydelig historie eller har et tydelig tema skal man forsøke å gjenspeile dette i programmet.

Sagt med andre ord; Samarbeid, kreativitet, energi, stil og glede til tolkning av musikk! :)

Det finnes to ulike grener/stilarter innenfor kreativ lydighet; Freestyle (FS) og Heelwork to Music (HTM).
Se linkene i hovedmenyen for å lese mer om hver enkelt gren.

I begge stilarter er det god flyt, godt samarbeid, god teknisk utførelse av øvelser og god tilpasning til musikken som gir høye poengsummer. Selve bedømmingen skjer utifra tre hovedkriterier; UtførelseVanskelighetsgrad og Fortolkning av musikken.

– Norsk Freestyle Forening –