Søk støtte

Norsk Kennel Klubs Ungdom er en organisasjon basert på frivilig arbeid og med det er det mulig å søke støtte gjennom en rekke støtteordninger. Her vil det komme linker til disse støtteapparatene.

For å få støtte gjennom NKKU må de som skal søke:

  • Være medlem av NKKU og betalt medlemskontigent for dette året
  • Være under 25 år
  • Gi en konkret beskrivelse av hva det blir søkt støtte til – mål med aktiviteten, hvor mange som skal delta, hva det trengs støtte til, gjelder kurs: læringsmål, hva det blir gjennomgang av, hvor mye teori og hvor mye praksis
  • Oppgi hvor, hvem og hva som skal foregå
  • Sende informasjonen til nkkuleir@gmail.com

Det en kan søke støtte til mer lokale aktiviteter slik som, leie av lokaler til kurs, instruktør, treningsområde, kursstøtte, konkuranser, til treninger og lignende.

VIKTIG: Alle som skal søke gjennom NKKU må først få en godkjenning av NKKUs Hovedstyre. ALL informasjon skal gå gjennom hovedstyret, og det er disse som sender den endelige søknaden videre.

Epost hovedstyret: nkkuleir@gmail.com

Linker

All aktivitet

www.agria.no

***

Lokale aktiviteter – kurs, treff, konkurranser eller lignende

http://www.frifond.no/Om

***

Kurs over 12 timer – støtte per deltaker

www.naturogmiljo.no

***

Sjekk gjerne ut Legathåndboken(2008):

http://www.legathandboken.no/fakta.htm

1. Det må være vedtatt i styret at dere skal søke støtte, og til hva dere skal søke støtte.

  

 

 

2. Mange steder er det krav om at organisasjonene må være demokratisk. Dette betyr at dere har et valgt styre, holder årmøte der regnskapet og budsjettet for neste år blir godkjent, her skal også styret velges. Dere må også holde ordne på hvor mange medlemmer det er i organisasjonen. Noen steder krever de også at dere har et organisasjonsnr. og er registrert i Brønnøysundregisteret. Andre igjen krever at regnskapet i organisasjonen skal være revidert. Å haa et revidert regnskap betyr at en person utenfor organisasjonen har gått gjennom regnskapet og bilagene for det siste året, og godkjent at dere har gjort dette riktig.

 

 

 3. Dere må sende en rapport over hva pengene er blitt brukt til