Innmelding

For å melde deg inn i NKKU sender du en mail til Dagny@nkk.no

Har du allerede et medlemsnummer i NKK send dette + navn og mailadresse. Hvis du ikke har det trenger vi navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Priser for medlemskap:

200kr + halv grunnkontigent til NKK på 110kr

De vil si: er du medlem av en eller flere andre hundeklubber i NKK vil du som medlem i NKKU bare betale 110kr for grunnkontigenten isteden for 220kr.