Info

Er du ung og interessert i hund? Da er Norsk Kennel Klubs Ungdom noe for deg!

NKKU er en underavdeling i Norsk Kennel Klubb (NKK) for hundeinteresserte til og med 25 år. NKKU arrangerer kurs, treff, konkurranser, junior NM og ikke minst vår populære sommerleir! Som ungdomsorganisasjon får vi rabatter og tilskudd til kurs og samlinger, hvilket gjør at vi kan tilby mange aktivteter til en svært lav pris – i mange tilfeller gratis.

Det koster bare 200 kroner å være medlem av NKKU + en grunnkontigent til NKK (80,-).

For å melde deg inn i NKKU sender du en mail til Dagny@nkk.no. Har du allerede et medlemsnummer i NKK send dette + navn og mailadresse. Hvis du ikke har det trenger vi navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

NKKUs formål:
—–
fremme ansvarlig hundehold og ansvarsfølelse i alle hundeaktiviteter
—– fremme kunnskap om og interesse for hundehold
—– fremme kunnskap om og interesse for organisasjonsarbeid
—– fremme kameratskap og god konkurranseånd

SOM NKKU-MEDLEM
… får du tilsendt 10 nummer av Hundesport i året, hvor det er en egen NKKU-spalte

… betaler du halve kontigenten til NKK (80,- isteden for 160,-), som alle som er medlem i en eller flere hundeklubber uansett må betale én gang

… starte gratis på konkurranser arrangert av Oslo og Omegn Dressurklubb

… alle de samme medlemsforelene som ordinært medlem av NKK

… får du være med på arrangementer arrangert av NKKU, slik som vår populære sommerleir og andre kurs og seminarer

… får du være med og arrangere konkurranser og liknende

…får du bruke din stemme til å forandre hundemiljøet

…kan du bli med i NKKUs hovedstyre og komiteer, her kan du være med å bestemme hvordan ting skal være, arrangere konkurranser, kurs og annet