Månedlige Arkiver: Oktober 2018

Årskonkurranse 2018

Bli med i konkurransen om å bli årets mestvinnende junior i din hundesport!

Man må være medlem av NKKU for å delta i årskonkurransene. Maks aldersgrense er 25 år (født i 1993 eller senere). Mestvinnende junior kåres i følgende hundesporter: juniorhandling, agility, lydighet og rallylydighet. Frist for å sende inn resultater er 1. november 2018. Kåring og premieutdeling finner sted på Dogs4All, Lillestrøm Varemesse.

Juniorhandling
Man tar utgangspunkt i de 10 første internasjonale utstillingene arrangert av NKK i løpet av kalenderåret. I den eldste klassen kåres årets juniorhandler, i den yngste klassen kåres årets rekrutt.

Slik regnes poengene:
Antall poeng for plassering i finalen:
Nr. 1: 100 poeng
Nr. 2: 70 poeng
Nr. 3: 50 poeng
Nr. 4: 30 poeng

I tillegg får man like mange poeng som det var deltagere i klassen.

Eks: Plassert som nr. 2 i konkurranse med 8 deltagere gir 78 poeng.

De 5 mest tellende resultatene legges til grunn.

Dette skal sendes inn:
– Navn på juniorhandler
– Fødselsdato og medlemsnummer i NKK
– Hvilken klasse man konkurrerer i, Yngste/Eldste
– Plasseringer i finalen i juniorhandling
– Antall påmeldte og hvilke utstilling man er blitt plassert på.

Send inn ALLE resultatene fra NKK utstillingene gjennom året innen 1.november 2018.
Send til juniorhandlingskomiteen@gmail.com

Agility
Alle størrelsesklassene konkurrerer mot hverandre. Det er de 4 beste løpene i perioden som teller.

Poengene regnes slik:
1. 100 poeng
2. 80 poeng
3. 60 poeng
4. 50 poeng
5. 40 poeng
6. 30 poeng
7. 20 poeng
8. 15 poeng
9. 10 poeng
10. 5 poeng

Du får 20 poeng ekstra for et feilfritt løp. 40 poeng ekstra for at det er klasse 3. 20 poeng ekstra for klasse 2. Du kan bruke både hopp og agility resultater, men her må du ha minst 2 agility resultater.

Dette skal sendes inn:
– Navn på fører og hund
– Alder fører
– Telefonnummer
– Deres fire beste løp (minst to agility-løp)
– Plassering
– Klasse
– Feilpoeng
– Hvilket stevne/arrangør

Her kan alle hevde seg uavhengig av klasse!

Resultatene gjelder fra 1.nov 2017- 1.nov 2018.
Frist 1.november 2018 for innsending.
Send til nkkuleir@gmail.com
Man må være medlem i NKKU for å sende inn resultater.

Lydighet
Send inn dine 3 beste resultater til nkkuleir@gmail.com

Poengene regnes slik:

Poengprosenten blir gjort om til poeng. (Poengprosent: Hvor mange prosent poengsummen er av full poengskår det er mulig å oppnå i klassen)

I tillegg får man ekstra poeng for høyere klasser:
FCI 3: 10 poeng
Klasse 3: 7 poeng
Klasse 2: 4 poeng

Eks. får du 178 poeng i klasse 2 blir poengprosenten 89 %. Da får du 89 poeng + 4 poeng, altså gir det løpet 92 poeng.

Dette skal sendes inn:
– Navn på fører og hund
– Alder på fører
– Telefonnummer
– Deres tre beste resultater
– Plassering
– Klasse
– Poengsum
– Hvilket stevne/arrangør

Resultatene gjelder fra 1. Nov 2017 – 1. nov 2018
Frist 1.november 2018 for innsending
Send inn dine 3 beste resultater til nkkuleir@gmail.com
Man må være medlem av NKKU for å kunne sende inn.

Rallylydighet
Poengene regnes slik:

Poeng for plassering i klassen:
1. 40 poeng
2. 30 poeng
3. 20 poeng
4. 10 poeng
5. 5 poeng

Poeng for høyere klasse:
Klasse elite: 40 poeng
Klasse 3: 30 poeng
Klasse 2: 20 poeng

Poeng for oppnådd poengsum i løpet:
195 poeng eller mer: 40 poeng
Mellom 190 – 194 poeng: 30 poeng
Mellom 185 – 189 poeng: 20 poeng
Mellom 180 – 184 poeng: 10 poeng

Dette skal sendes inn:
– Navn på fører og hund
– Alder på fører
– Telefonnummer
– Deres fire beste løp
– Plassering
– Klasse
– Poengsum
– Hvilket stevne/arrangør

Resultatene gjelder fra 1.nov 2017- 1.nov 2018.
Frist 1.november 2018 for innsending.
Send til nkkuleir@gmail.com
Man må være medlem i NKKU for å sende inn resultater.