Månedlige Arkiver: Januar 2012

Innkalling årsmøte 2011

Hei alle NKKUere!

Årsmøtepapirene har blitt sendt ut til medlemme på mail – men dessverre er det noen vi mangler mail til eller har feil mailadresse. Har du ikke mottatt årsmøtepapirene – send en mail til karine.hauan@nkku.no så blir du lagt til på mailinglisten.

Her kommer årsmøtepapirene for 2012. Jeg håper mange møter opp for å påvirke NKKU videre og velge inn engasjerte folk til NKKUs hovedstyre!

Årsmøtet arrangeres 19 februar 2012 i drivhus i Lier i Vikerveien 17 klokka 12.00-13.00, i sammenheng med treningssamlingen vår som avholdes samme helg. I år er det mange som stiller til valg,noe som er veldig gøy og spennende! Har du ikke mulighet til å møte på årsmøtet oppfordrer jeg dere til å bruke forhåndsstemmeseddelen som er vedlagt.  Stemmen sendes via mail! Veibeskrivelse til drivhuset finnes her: http://askerhund.wordpress.com/reistad-lier/

Les mer ›


NKKU – kandidater

Stemmeseddel forhåndstemming
Kan du ikke møte på årsmøte? Send hvem du stemmer på til leder i valgkomiteen, Lene Wilhelmsen på mail: lenekw@gmail.com innen 6 februar.

Alle som stiller til valg i år ønsker å være styremedlem, derfor gjør vi det sånn at de to som får flest stemmer blir styremedlemmer, mens de som får tredje og fjerde flest stemmer blir varamedlemmer. Styremedlemmer velges for to år, mens varamedlemmene velges for ett. Legg også merke til at presentasjon av de som stiller til valg står på side to og tre i dette dokumentet.

Les mer ›


Vil du sitte i styret i NKKU?

Årsmøtet 19 februar i Lier nærmer seg! Har du lyst å sitte i NKKU-styret? De som er på valg er to styremedlemmer, nestleder og to varamedlemmer. Som medlem av styret i NKKU får du være med på bestemme hva NKKU skal jobbe med framover. Det er både spennende og gøy, samt en nyttig erfaring! Styret har ca fem styremøter i løpet av året, og arrangerer bla. kurs, treff, sommerleir og Norgesmesterskap for juniorer samt støtter avdelingene. Men mulighetene er store – vi kan få til det meste! Så har du lyst å være med – send en mail til karine.hauan@nkku.no

Styremedlem og nestleder blir valgt for to år – mens varamedlemmene blir valgt for ett. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, det viktigste er at du er engasjert og er villig til å gjøre en innsats! Fristen for å melde seg er 20.01.


Konkurranse!!!

Vi kjører i gang med en ny konkurranse :) som dere ser har nettsiden fått et nytt design, og i den forbindelse arrangerer vi en konkurranse om hvem som kan lage det fineste headeret/banneret til siden. Vårt tidligere header er laget av Amanda Hansen fra Tromsø!

Du står ganske fritt men du må ha med logoen til NKKU på en eller annen måte. I tillegg er det fint om du illustrerer flere forskjellige hundesporter (agility, lydighet, juniorhandling, bruks, freestyle) eller annet arbeid med hund.

Som du også ser så er det en facebook “link” i høyre hjørne ved headeret over menyen, den kunne du markert på banneret slik at våre gjester blir gjort oppmerksom på den.

størrelse: 940 × 200 piksler 

Bidrag sendes til vår webmaster på patrickoware@gmail.com

Frist er 12.02.2012